تذکر حاج آقای قاسمیان به مسئولین در مورد فقرا و ماجرای توهین به افغان های عزیز!

تذکر حاج آقای قاسمیان به مسئولین در مورد فقرا و ماجرای توهین به افغان های عزیز!

لنزتو

7 ماه
110 بازدید
اشتراک گذاری 0 0
دسته بندی:
شرح و توضیحات:

نظرات:

نظر
بعدی ها پخش خودکار